Volume: 7
Issue: 1
Year: 2019
The Obesity Research Among The Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty [J ETA Maritime Sci]
J ETA Maritime Sci. 2014; 2(2): 93-98

The Obesity Research Among The Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty

Selçuk Nas, Burak Okşayan
Maritime Faculty, Dokuz Eylul University, İzmir

This study was performed to determine the “Body Mass Index” (BMI) of students of Dokuz Eylul University Faculty of Maritime. For this purpose, height and body weight of 328 students were measured in December 2012. Then, archival research has been carried out to gather height and body weight data of these students which were measured during their admission to the Faculty. Changes of BMI values of students over the years, which were calculated by using the data collected, were analyzed. As a result, students were admitted to the faculty with an average BMI of 22, 8 as “normal weight”. 5 years later, students were graduated with an average BMI of 24, 8 as close to “overweight” limit.

Keywords: Obesity, Body mass index, Maritime Faculty students.


Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Arasında Obezite Araştırması

Selçuk Nas, Burak Okşayan
Denizcilik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin “Beden Kitle
Endekslerinin” (BKE) belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 328 öğrencinin 2012
Aralık ayında boy ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra bu öğrencilerin fakülteye
ilk kabullerindeki yapılan boy ve vücut ağırlığı ölçüm verilerini toplamak için arşiv çalışması
yapılmıştır. Toplanan veriler kullanılarak hesaplanan, öğrencilerin BKE değerlerinin yıllara
göre değişimleri incelenmiştir. Sonuç olarak öğrenciler ortalama 22,8 BKE değeri ile “normal
kilolu” olarak Fakülteye kabul edilmektedir. 5 yıl sonra ise ortalama 24,3 BKE değeri ile “fazla kilolu” sınırına yakın olarak mezun olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Beden kitle endeksleri, Denizcilik Fakültesi öğrencileri.


Selçuk Nas, Burak Okşayan. The Obesity Research Among The Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty. J ETA Maritime Sci. 2014; 2(2): 93-98

Corresponding Author: Selçuk Nas, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (6 accesses)
 (1026 downloaded)

Copyright © 2019 JEMS
Lookus & OnlineMakale