Cilt: 5
Sayı: 4
Yıl: 2017
J ETA Maritime Sci: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Tersaneler için bir üretim planlama ve kontrol metodoloji önerisi
A production planning and control methodology proposal for shipyards
Mustafa Kafalı, Yalçın Ünsan, Murat Özkök
doi: 10.5505/jems.2018.02986  

2.
Tanker Terminallerinde Operasyon Sırasında Gemilerde Meydana Gelen Kazaların Hata Ağacı Yöntemi ile Analizi
Analysis of Accidents Occurred on the Ship in Tanker Terminals during Operation by Fault Tree Analysis
Ömer Arslan, Yusuf Zorba, Jelenko Svetak
doi: 10.5505/jems.2018.29981  

3.
Bir Dökme Yük Gemisi Kreyn Operasyonunun Maliyet Etkinliği ve Emisyon Analizi
Cost Efficiency and Emission Analysis of a Bulk Carrier Cranes Operation
Veysi Başhan, Mehmet Çakır, Halil İbrahim Sönmez
doi: 10.5505/jems.2018.73645  

4.
Yatırımların Liman Verimliliği Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Bir Performans Göstergesi Olarak Yanaşma Zaman Farkı
Evaluation of Investment Impact on Port Efficiency: Berthing Time Difference as a Performance Indicator
Bayram Bilge Sağlam, Abdullah Açık, Egemen Ertürk
doi: 10.5505/jems.2018.52385  

5.
Taguchi Yaklaşımı ile içten yanmalı motorlarda segman-silindir gömleği arasındaki sürtünme katsayısının deneysel olarak incelenmesi
Experimental Investigation of friction coefficient between Piston ring-Cylinder Liner of Internal Combustion Engines by Taguchi Method
Ömer Savaş, Hüseyin Elçiçek, Zafer Aydın
doi: 10.5505/jems.2018.98852  

6.
Gemiler İçin Yalpa Dengeleyici Sistem Seçim Kriterleri Ve Hibrit Bulanık Ahp-Topsis Uygulaması
Roll Motion Stabilizing System Selection Criteria for Ships and Hybrid Fuzzy Ahp-Topsis Application
Hakan Demirel
doi: 10.5505/jems.2018.96636  

7.
Limancılık Endüstrisinde Sosyal Medya Kullanım Modelleri: Liman Tanıtımı ve Halkla İlişkiler için Çıkarımlar
Social Media Usage Patterns in Port Industry: Implications for Port Promotion and Public Relations
Aylin Çalışkan, Soner Esmer
doi: 10.5505/jems.2018.82905  

8.
Doğal Gaz Yakıtlı Bir Araştırma Motorunun Kısmi Yüklerdeki Performansının Deneysel Analizi
Experimental Performance Analysis of Partially Loaded a Natural Gas Fuelled Research Engine
Mehmet Çakır

Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale