Cilt: 5
Sayı: 3
Yıl: 2017
J ETA Maritime Sci: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Hızlı Feribotlarda Makine Dairesi Kaynaklı Yangın Koşullarında Tahliye Operasyonun Yönetimine Yönelik Benzetim Destekli Metodoloji Önerisi
A Simulation Aided Methodology Suggestion for Managing Emergency Evacuation Operation Under Engine Room Sourced Fire Conditions
Peiman Alipour Sarvari, Emre Çevikcan, Metin Çelik, Alp Ustundag
doi: 10.5505/jems.2017.77699  

2.
Bir Yolcu Gemisinin Düşey İvmelerinin Azaltılması İçin Statik Çıkış Beslemeli Kontrolör Tasarımı
A Static Output Feedback Controller Design for Reducing Vertical Acceleration of a Passenger Ship
Hakan Yazıcı, Ferdi Çakıcı
doi: 10.5505/jems.2017.18209  

3.
Petrol/Kimyasal Tankerlerde Tehlikeli Yük Operasyonlarında Emniyet ve Risk Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma
A Study on Safety and Risk Assessment of Dangerous Cargo Operations in Oil/Chemical Tankers
Cenk Şakar, Yusuf Zorba
doi: 10.5505/jems.2017.09226  

4.
Karışık Denizlerde Gemilerin Dalga Eğilme Momenti Hesabı
Calculation of Ship Wave Bending Moment in Irregular Seas
Ertekin Bayraktarkatal
doi: 10.5505/jems.2017.87587  

5.
Tehlikeli sıvı dökme yük taşımacılığının karşılaştırmalı analizi: Kimyasal tankerler ve tank konteynerler üzerine bir çalışma
Comparative analysis of dangerous liquid cargoes transportation: A Study on bulk chemicals and tank containers
Ozan Bayazit, Yusuf Zorba
doi: 10.5505/jems.2017.83997  

6.
Denizaltı direnç hesabında farklı form parametrelerinin etkisi
Effect of different form parameters on the estimation of submarine resistance
Abdi Kükner, Metin Kemal Gökçe, Ömer Kemal Kınacı
doi: 10.5505/jems.2017.65487  

7.
Metan Yakıtlı Sıkıştırmalı Ateşlemeli Motorlarda piston geometrisi ve yanma süreci parametrelerinin motor performansına etkilerinin Kriging yöntemiyle incelenmesi.
Investigation of the effects of piston geometry and combustion process parameters on engine performance of Methane Fuelled Compression Ignition Engines with Kriging Method.
Halil Saraçoğlu, Oğuz Salim Söğüt
doi: 10.5505/jems.2017.52824  
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale