Cilt: 5
Sayı: 2
Yıl: 2017
J ETA Maritime Sci: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Jenerik Bir Firkateyn için Egzoz Gaz Dağılımının Sayısal Analizi
A Numerical Analysis of Exhaust Smoke Dispersion for a Generic Frigate
Erinç Dobrucalı, Selma Ergin
doi: 10.5505/jems.2017.13007  

2.
AH-36 Gemi İnşa Çeliğinin Metal Özlü Telle Gazaltı Kaynağında Kaynak Parametrelerinin CO2 Gazı Emisyonuna Etkilerinin Analizi
Analysis of the Effects of Welding Parameters on CO2 Gas Emission in Gas Metal Arc Welding of AH-36 Shipbuilding Steel with Metal Cored Wire
Tolga Mert
doi: 10.5505/jems.2017.74046  

3.
İçten Yanmalı Bir Motorun Emme Manifoldunun Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile Tasarımı
Designing Intake Manifold of an Internal Combustion Engine Using Computational Fluid Dynamics
Tolga Demircan, Zahir Emre Polat, Hasan Tahir Polat
doi: 10.5505/jems.2017.73745  

4.
Bir balast tankı modelinde sediman birikimi açısından kritik bölgelerin tespiti
Determination of critical sediment accumulation zones in a ballast tank model
Ceren Bilgin Güney, Devrim Bülent Danışman, Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu, Fatma Yonsel
doi: 10.5505/jems.2017.85570  

5.
Silindir ve Kürelerin Suya Girişlerinde Esnekliğin ve Katı Yüzey Özelliklerinin Dövünme Yüklerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of the Effects of Flexibility and Surface Properties on Slamming Loads in Water Entry of Cylinders and Spheres
Fatih Cüneyt Korkmaz, Bülent Güzel
doi: 10.5505/jems.2017.72692  

6.
The impact of Perceived Service Quality on Satisfaction: An Application on Marina Customers in Turkey
Görkem Dikeç, Ali Cemal Töz
doi: 10.5505/jems.2017.16878  

7.
Yanmamış Dolgu Karışımlarının Termodinamik Özeliklerinin Belirlenmesi
Thermodynamic Properties of Unburned Reactant Mixtures for Different Kind of Fuels
Hasan Kayhan Kayadelen
doi: 10.5505/jems.2017.26918  

Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale