Cilt: 6
Sayı: 1
Yıl: 2018
J ETA Maritime Sci: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Limanlarda Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi
Investigation of Occupational Accidents Occurred in Ports By Using Fuzzy DEMATEL and Fuzzy TOPSIS Methods
Ünal Özdemir
doi: 10.5505/jems.2016.74936   2016; 4 - 3 | Sayfalar 235 - 247 (1483 kere görüntülendi)

2.
Bir Gemi Dizel Motorunun Performans Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Performance Measurement and Evaluation of a Marine Diesel Engine
Adnan Parlak, Görkem Kökkülünk
doi: 10.5505/jems.2016.78942   2016; 4 - 2 | Sayfalar 165 - 173 (1478 kere görüntülendi)

TAM METİN DERGİ
3.
ETA Denizcilik Bilimi Dergisi (Cilt: 4 Sayı: 1, 2016)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 1, 2016)

2016; 4 - 1 | Sayfalar 1 - 102 (1297 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Değişken deniz suyu sıcaklıklarında çalışan bir gemiye ait soğutma sisteminin ekserji analizi
Exergy Analysis of the Refrigerating System of a Ship Operating in Variable Sea Water Temperature Conditions
Veysi Başhan, Adnan Parlak
doi: 10.5505/jems.2016.55264   2016; 4 - 2 | Sayfalar 149 - 155 (1259 kere görüntülendi)

TAM METİN DERGİ
5.
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 2, 2016)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 2, 2016)

2016; 4 - 2 | Sayfalar 103 - 188 (1045 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
6.
Yeni Teknoloji ve Alternatif Yakıt Uygulamalarının Hava Kirliliği ile Römorkör Üretimine Etkilerinin Araştırılması
A Research on Effects of New Technologies and Alternative Fuel Applications on Air Pollution and Tugboat Production
Murat Yapıcı, Birsen Koldemir
doi: 10.5505/jems.2016.30602   2016; 4 - 2 | Sayfalar 105 - 112 (943 kere görüntülendi)

7.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri (KKTC-GTH)
Turkish Republic of Northern Cyprus Vessel Traffic Services (TRNC-VTS)
Serdar Kum, Mehmet Emin Debeş
doi: 10.5505/jems.2016.66376   2016; 4 - 2 | Sayfalar 175 - 187 (915 kere görüntülendi)

8.
Kılavuzluk Hizmetlerinin Deniz Emniyetine Katkısı: İstanbul Boğazı’nda Kazaya Karışan Gemiler ile Kılavuz Kaptan Almaları Arasındaki İlişkinin Analizi
Contribution of the Pilotage Services to Maritime Safety: An Analysis of the Relation Between Ships Involved in Accidents in the Strait of İstanbul and Whether If They Used Pilotage Services
Nur Jale Ece
doi: 10.5505/jems.2016.03522   2016; 4 - 1 | Sayfalar 3 - 21 (906 kere görüntülendi)

9.
Liman Manevralarında Gerekli Römorkör Kuvveti ve Römorkör Sayısının Tespiti Üzerine Bir Araştırma
A Study on Determination of Required Tug Force and Number of Tugs in Port Maneuvers
Yusuf Zorba, Selçuk Nas
doi: 10.5505/jems.2016.78941   2016; 4 - 3 | Sayfalar 215 - 234 (859 kere görüntülendi)

10.
Marine Traffic Density Over Port Klang, Malaysia Using Statistical Analysis Of AIS Data: A Preliminary Study
Masnawi Mustaffa, Munawwarah Abas, Shaharudin Ahmad, Nazli Ahmad Aini, Wan Faezah Abbas, Syahrul Afzal Che Abdullah, Nur Idora Abd. Razak, Mohamad Yusof Darus
doi: 10.5505/jems.2016.60352   2016; 4 - 4 | Sayfalar 333 - 341 (834 kere görüntülendi)

11.
Köprüüstü Tasarımı Ergonomik Analizi: Kullanıcı Algısı Üzerine Bir Çalışma
Ergonomic Analysis Of Navigation Bridge Design: A Qualitative Study On User Perception
Erdem Kan, Hakkı Kişi
doi: 10.5505/jems.2016.09609   2016; 4 - 2 | Sayfalar 113 - 133 (801 kere görüntülendi)

12.
Modlararası Taşımacılıkta Yeni Hizmet Geliştirme Süreci: Türkiye Örneği
New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey
Cemile Solak Fışkın, Ersin Fırat Akgül, Durmuş Ali Deveci
doi: 10.5505/jems.2016.80299   2016; 4 - 3 | Sayfalar 191 - 204 (771 kere görüntülendi)

TAM METİN DERGİ
13.
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 3, 2016)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 3, 2016)

2016; 4 - 3 | Sayfalar 189 - 267 (770 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
14.
Aden Körfezi’nde Yaşanan Deniz Haydutluğu Eylemlerinin Dünya ve Türk Deniz Ticareti Üzerindeki Etkisi
The Impacts of Maritime Piracy Incidents in The Gulf of Aden on Turkish and World Maritime Trade
Muhammet Aydın, Nebi Gedik, Özkan Uğurlu, Umut Yıldırım
doi: 10.5505/jems.2016.24633   2016; 4 - 1 | Sayfalar 61 - 71 (767 kere görüntülendi)

15.
Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Tespiti
The Determination of the Number of Tugboats in the Area of Towage Service Authorization by Using Simulation Modelling Technique
Selçuk Nas, Emin Deniz Özkan, Emre Uçan
doi: 10.5505/jems.2016.36744   2016; 4 - 1 | Sayfalar 91 - 99 (741 kere görüntülendi)

DERLEME
16.
Kılavuzluk Hizmetlerinin Amaç ve Sonuçları, Kılavuz Kaptanın Köprüüstündeki Rolü ve Önemi
Objectives and Outcomes of Maritime Pilotage Services, the Role and the Importance of the Maritime Pilot on the Bridge
Ali Cömert
doi: 10.5505/jems.2016.02886   2016; 4 - 1 | Sayfalar 23 - 30 (725 kere görüntülendi)

TAM METİN DERGİ
17.
Journal of ETA Maritime Science (Cilt: 4 Sayı: 4, 2016)
Journal of ETA Maritime Science (Volume: 4 Issue: 4, 2016)

2016; 4 - 4 | Sayfalar 268 - 354 (720 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
18.
Konteyner Gemilerinde Değişken İvmenin Parametrik Yalpa Hareketi Üzerine Etkisi
Influence of Variable Acceleration on Parametric Roll Motion of A Container Ship
Emre Peşman
doi: 10.5505/jems.2016.74946   2016; 4 - 3 | Sayfalar 205 - 214 (710 kere görüntülendi)

19.
Gine Körfezi Deniz Sahası'ndaki Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunların Analizi
Analysis of Maritime piracy and Armed Robbery in the Gulf of Guinea Maritime Domain
Kenneth U Nnadi, Theophilus C Nwokedi, Ignatius A Nwokoro, Obed C Ndikom, Godfrey C Emeghara, Chinedum Onyemechi
doi: 10.5505/jems.2016.05706   2016; 4 - 4 | Sayfalar 271 - 287 (687 kere görüntülendi)

20.
Kılavuz Kaptanların Yorgunluk Yönetimi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Perspektifi
An Explorative Research on the Fatigue Management for Pilots: Turkey’s Perspective
Barış Kuleyin, Volkan Fidan, Erdem Kan
doi: 10.5505/jems.2016.36035   2016; 4 - 1 | Sayfalar 31 - 47 (641 kere görüntülendi)
Copyright © 2014 JEMS
Lookus & OnlineMakale